Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Bujnovský Radoslav (50%)
Autor:Koco Štefan (50%)
Názov:Významnosť vnosu fosforu procesom vodnej erózie poľnohospodárskej pôdy do povrchových vôd z pohľadu ich eutrofizácie v podmienkach Slovenska [print]
Zdroj:Vodohospodársky spravodajca [print] : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie
Lokácia:Roč. 63, č. 7-8. - Banská Bystrica, (2020), s. 20-23
ISSN:0322-886X