Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Bilá Magdaléna (33%)
Autor:Kačmárová Alena (34%)
Autor:Vaňková Ingrida (33%)
Názov:The contours of English as a lingua franca in scholarly publishing [print]
Zdroj:Lingua et vita [print, elektronický dokument] : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie
Lokácia:Roč. 9, č. 17. - Bratislava, (2020), s. 21-27
ISSN:1338-6743