Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Bačík Radovan (20%)
Autor:Fedorko Richard (20%)
Autor:Gavurová Beáta (20%)
Autor:Ivanková Viera (20%)
Autor:Rigelský Martin (20%)
Názov:Differences in financial performance between various categories of hotels in the Visegrad Group countries [elektronický dokument]
Zdroj:Journal of International Studies [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 13, č. 2. - Ternopiľ, (2020), s. 279-290
ISSN:2071-8330. - ISSN 2306-3483