Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:200486
Kategória:EDI
Autor:Perný Lukáš (100%)
Názov:Umenie žiť podľa Vladislava Suváka [print] : otvorená kniha o hľadaní zmyslu života a filozofie v dielach mysliteľov antiky
Zdroj:Literárny týždenník [print] : časopis Spolku slovenských spisovateľov
Lokácia:Roč. 33, č. 25-26. - Bratislava, (2020), s. 18-18
ISSN:0862-5999
Oblasť výskumu:020