Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Gavurová Beáta (35%)
Autor:Rigelský Martin (33%)
Autor:Ivanková Viera (32%)
Názov:Perceived health status and economic growth in terms of gender-oriented inequalities in the OECD countries [elektronický dokument]
Zdroj:Economics & Sociology [print, elektronický dokument] : Journal of Scientific Papers
Lokácia:Roč. 13, č. 2. - Ternopiľ, (2020), s. 245-257
ISSN:2071-789X. - ISSN 2306-3459