Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Fazekaš Juraj (60%)
Autor:Fazekašová Danica (30%)
Autor:Chovancová Jana (10%)
Názov:Soil material quality and environmental potential of metallically contaminated soils [print, elektronický dokument]
Zdroj:Key Engineering Materials [print, elektronický dokument]
Lokácia:č. 838. - Stafa-Zurich, (2020), s. 164-169
ISSN:1013-9826. - ISSN 1662-9809. - ISSN 1662-9795