Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Šambronská Kristína (100%)
Názov:Podpora turizmu vo vybraných krajinách vzhľadom na pandémiu COVID-19 [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2020), s. 222-230
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2020/01/01_2020_22.pdf
Ohlas:[4] MATUŠÍKOVÁ, Daniela 2020. Vplyv pandémie COVID-19 na dopravné služby leteckej dopravy v kontexte pravidla „use or lose“. In Kristína Šambronská, Daniela Matušíková, Anna Šenková, Juraj Tej, Patrycja Żegleń: Vplyv COVID-19 na odvetvie cestovného ruchu a nadväzné odvetvia : elektronický dokument. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 107-116. ISBN 978-80-555-2608-9. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Sambronska5>