Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Bačinský Tomáš (100%)
Názov:Analýza ponuky ubytovacích služieb v rámci zdieľanej ekonomiky mesta Bratislava v čase pandémie ochorenia COVID-19 [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2020), s. 47-54
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2020/01/01_2020_05.pdf