Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Pasternáková Lenka (100%)
Názov:Threats of contemporary society [elektronický dokument]
Zdroj:R&E-Source [elektronický dokument]
Lokácia:č. 18. - Baden, (2020), s. 104-108
ISSN:2313-1640
URL:https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/article/view/855/812