Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Krokusová Juliana (70%)
Autor:Dzurilla Maroš (30%)
Názov:Socio-ekonomická analýza postavenia miest Levoča a Spišská Nová Ves v regióne Spiša [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2020), s. 154-166
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2020/01/01_2020_16.pdf