Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Gabrhelová Gabriela (34%)
Autor:Pasternáková Lenka (33%)
Autor:Porubčanová Dáša (33%)
Názov:The Occurrence of Problematic Behaviour in the School Environment [print, elektronický dokument]
Zdroj:SAR Journal - Science and Research [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 3, č. 2. - Novi Pazar, (2020), s. 59-64
ISSN:2619-9955. - ISSN 2619-9963
Ohlas:[1] ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, BOČKOVÁ, Kateřina, HANÁK, Michal. Theory and Practice of Neuromarketing. In Emerging Science Journal. Calabria, 2021, Roč. 5, č. 1, s. 44-56.