Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Soročinová Mária (1%)
Autor:Galdunová Helena (50%)
Autor:Schlosserová Alena (40%)
Autor:Gábor Mária (9%)
Názov:Pohľad na etiku a morálku zo strany zdravotníckeho pracovníka [print]
Zdroj:Sociálna a duchovná revue [print] : vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 11, č. 1. - Prešov, (2020), s. 38-44
ISSN:1338-290X