Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Šambronská Kristína (50%)
Autor:Matušíková Daniela (50%)
Názov:Povesti a legendy ako sekundárny determinant rozvoja regiónu cestovného ruchu [print]
Zdroj:Journal of Tourism, Hospitality and Commerce [print] : vědecko-odborný recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 11, č. 1. - Brno, (2020), s. 68-76
ISSN:1804-3836