Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Šenková Anna (100%)
Názov:Kategorizácia a klasifikácia ubytovacích zariadení na Slovensku – minulosť, súčasnosť a budúcnosť [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2020), s. 37-46
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2020/01/01_2020_04.pdf