Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Vlčková Jana (40%)
Autor:Liptáková Ľudmila (30%)
Autor:Awramiuk Elźbieta (30%)
Názov:Signalizace zvukové podoby slov ve vybraných řadách učebnic českého, slovenského a polského jazyka pro 4.–6. ročník [print, elektronický dokument]
Zdroj:Didaktické studie [print]
Lokácia:Roč. 12, č. 1 (2020), s. 15-37
ISSN:1804-1221. - ISSN 2571-0400