Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Slobodová Zuzana (50%)
Autor:Mitríková Jana (50%)
Názov:Parciálny náhľad na udržateľnosť a odpadové hospodárstvo cez percepciu nelegálnych skládok [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2020), s. 24-36
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2020/01/01_2020_03.pdf