Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Duranková Silvia (68%)
Autor:Csanády Alexander (20%)
Autor:Surmanková Ema (1%)
Autor:Ždiľová Anna (1%)
Autor:Bernasovská Jarmila (10%)
Názov:Age and sex differences and allometry in anthropometric variables in young adults from Central Europe (Slovakia) [print, elektronický dokument]
Zdroj:Anthropologie [print] : international journal of the science of man : International Journal of Human Diversity and Evolution
Lokácia:Roč. 58, č. 1. - Brno, (2020), s. 25-37
ISSN:0323-1119. - ISSN 2570-9127