Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:193415
Kategória:EDI
Autor:Žeňuch Vavrinec (100%)
Názov:Kónya, Peter – Kónyová, Annamária: Caraffa 330. Štúdie k dejinám Prešovského krvavého súdu = Tanulmányok az Eperjesi vértörvényszék történetéhez. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018. 231 s. ISBN 978-80-555-2327-9 [print]
Zdroj:Acta historica Neosoliensia [print, elektronický dokument] : vedecký časopis pre historické vedy
Lokácia:Roč. 23, č. 1. - Banská Bystrica, (2020), s. 208-211
ISSN:1336-9148. - ISSN 2453-7845