Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Gömöryová Erika (35%)
Autor:Barančíková Gabriela (20%)
Autor:Tobiašová Erika (20%)
Autor:Halas Ján (5%)
Autor:Skalský Rastislav (5%)
Autor:Koco Štefan (5%)
Autor:Gömöry Dušan (10%)
Názov:Responses of soil microorganisms to land use in different soil types along the soil profiles [print, elektronický dokument]
Zdroj:Soil and water research [print]
Lokácia:Roč. 15, č. 2. - Prague[Praha], (2020), s. 125-134
ISSN:1801-5395. - ISSN 1805-9384
URL:https://doi.org/10.17221/20/2019-SWR