Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Markovič Pavol (100%)
Názov:Slovenský literárny klasicizmus a preromantizmus [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020
Rozsah:142 s.
ISBN:978-80-555-2496-2
Ohlas:[6] HEDMEG, Lukáš. Markovič, Pavol. Slovenský literárny klasicizmus a preromantizmus. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove vo Vydavateľstve PU, 2020. 144 s. ISBN 978-80-555-2496-2. In Codex historico-critica 2020 : noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam. 1. vyd. Prešov, 2020. ISBN 978-80-555-2544-0.
Ohlas:[6] ŠTEFLOVÁ, Lucia. Markovič, Pavol. Slovenský literárny klasicizmus a preromantizmus. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2020. 144 s. ISBN 978-80-555-2496-2. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove : e-journal of Institute of History, Faculty of Arts, University of Prešov in Prešov. Prešov, 2020, Roč. 15, č. 1.
Ohlas:[6] KOLLÁROVÁ, Nina. Markovič, P. (2020): Slovenský literárny klasicizmus a preromantizmus. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 144 s. ISBN 978-80-555-2496-2. In ESPES : Elektronický časopis Spoločnosti pre estetiku na Slovensku : Electronic Magazine of the Society for Aesthetics in Slovakia : Journal of Society for Aesthetics in Slovakia and Institute of Aesthetics and Art Culture. Prešov, 2020, Roč. 9, č. 1, s. 80-81. Dostupný na internete <https://espes.ff.unipo.sk/index.php/ESPES/article/view/178/197>