Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:193169
Kategória:AAB
Autor:Markovič Pavol (100%)
Názov:Slovenský literárny klasicizmus a preromantizmus [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020
Rozsah:142 s.
ISBN:978-80-555-2496-2
Ohlas:[6] HEDMEG, Lukáš 2020. Markovič, Pavol. Slovenský literárny klasicizmus a preromantizmus. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove vo Vydavateľstve PU, 2020. 144 s. ISBN 978-80-555-2496-2. In Lucia Šteflová, Peter Kovaľ, Lukáš Makky, Gabriela Murin: Codex historico-critica 2020 : elektronický dokument. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020. ISBN 978-80-555-2544-0.
Ohlas:[6] ŠTEFLOVÁ, Lucia 2020. Markovič, Pavol. Slovenský literárny klasicizmus a preromantizmus. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2020. 144 s. ISBN 978-80-555-2496-2. In Dejiny : elektronický dokument, ISSN 1337-0707. Prešov, 2020, Roč. 15, č. 1.
Ohlas:[6] KOLLÁROVÁ, Nina 2020. Markovič, P. (2020): Slovenský literárny klasicizmus a preromantizmus. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 144 s. ISBN 978-80-555-2496-2. In ESPES : elektronický dokument, ISSN 1339-1119. Prešov, 2020, Roč. 9, č. 1, s. 80-81. Dostupný na internete <https://espes.ff.unipo.sk/index.php/ESPES/article/view/178/197>