Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:192875
Kategória:ADF
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Individuálna podpora žiaka s mentálnym postihnutím a problémami správania v kontexte zostavenia individuálneho vzdelávacieho programu [print]
Zdroj:Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae [print]
Lokácia:Roč. 19, č. 2. - Ružomberok, (2020), s. 138-151
ISSN:1336-2232