Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Pavolová Henrieta (30%)
Autor:Lacko Roman (10%)
Autor:Šimková Zuzana (30%)
Autor:Rovňák Martin (10%)
Autor:Hajduová Zuzana (20%)
Názov:The circular model in disposal with municipal waste. A case study of Slovakia [elektronický dokument]
Zdroj:International Journal of Environmental Research and Public Health [print, elektronický dokument] : Open Access Journal
Lokácia:Roč. 17, č. 6. - Basel, (2020), s. 1-15
ISSN:1661-7827. - ISSN 1660-4601
URL:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7143477/
Ohlas:[4] DEMČÁK, Štefan. Využitie drevných materiálov pre odstraňovanie ťažkých kovov z modelových roztokov. In Veda, výskum a vzdelávanie v kontexte udržateľného rozvoja 2020 : recenzovaný zborník vedeckých prác. 1. vyd. Prešov, 2020, s. 25-31. ISBN 978-80-8165-412-1.
Ohlas:[4] KOVÁČOVÁ, Zdenka, DEMČÁK, Štefan, BÁLINTOVÁ, Magdaléna. Equilibrium isotherm studies of copper and zinc removal from model solutions using natural and alkaline treated hornbeam sawdust. In SSP - Journal of Civil Engineering : the Journal of Technical University of Kosice. Košice, 2020, Roč. 15, č. 2, s. 37-47. Dostupný na internete <https://content.sciendo.com/view/journals/sspjce/15/2/article-p37.xml>