Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Bozogáňová Miroslava (100%)
Názov:The opinions of the Slovak population on immigrants based on Eurobarometer data [elektronický dokument]
Zdroj:Človek a spoločnosť [elektronický dokument] : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied
Lokácia:Roč. 23, č. 1. - Košice, (2020), s. 45-57
ISSN:1335-3608
URL:http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-23-rok-2020/1/studie-a-clanky/the-opinions-of-the-slovak-population-on-immigrants-based-on-eurobarometer-data/