Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:192565
Kategória:AAB
Autor:Bednárová-Gibová Klaudia (100%)
Názov:Towards an understanding of EU translation [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020
Rozsah:208 s.
ISBN:978-80-555-2429-0
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Gibova3
Ohlas:[3] HREŽO, Vladislav 2020. Exploring phraseology in EU legal discourse. In Language – Culture – Politics : print, ISSN 2450-3576. Chełmie, 2020, Roč. 1, s. 29-52. Dostupný na internete <http://lcpijournal.pwsz.chelm.pl/data/_uploaded/file/Vol1-2020/Vladislav%20Hrezo.pdf>
Ohlas:[4] HREŽO, Vladislav 2020. Překlady pro EU: Institucionální překlad v kontextu institucí a orgánů Evropské unie – nová prehľadová monografia so zameraním na inštitucionálnu prekladateľskú prax textov EÚ. In Jazyk a kultúra : elektronický dokument, ISSN 1338-1148. Prešov, 2020, Roč. 11, č. 43-44.