Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:192565
Kategória:AAB
Autor:Bednárová Gibová Klaudia (100%)
Názov:Towards an understanding of EU translation [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020
Rozsah:208 s.
ISBN:978-80-555-2429-0
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Gibova3
Ohlas:[3] 2020. HREŽO, Vladislav. Exploring phraseology in EU legal discourse. In Language – Culture – Politics : print, ISSN 2450-3576. Chełmie, 2020, Roč. 1, s. 29-52. Dostupný na internete <http://lcpijournal.pwsz.chelm.pl/data/_uploaded/file/Vol1-2020/Vladislav%20Hrezo.pdf>
Ohlas:[4] 2020. HREŽO, Vladislav. Překlady pro EU: Institucionální překlad v kontextu institucí a orgánů Evropské unie – nová prehľadová monografia so zameraním na inštitucionálnu prekladateľskú prax textov EÚ. In Jazyk a kultúra : elektronický dokument, ISSN 1338-1148. Prešov, 2020, Roč. 11, č. 43-44.
Ohlas:[3] 2021. AMIR, A., ŠMIHER, T. Stan sučasnoho perekladozvavstva u Slovaččy. In Inozemna filolohija : ukrajinskyj naukovyj zbirnik, ISSN 0320-2370. Ľviv : Ľvivskyj Nacional'nyj universytet imeni Ivana Franka , 2021, s. 51, 55.
Ohlas:[3] 2022. HREŽO, Vladislav. Linguistic insights into eurolect of institutional documents based on the system of logico-semantic relations = Wglad lingwistyczny w jezyk dokumentów unijnych wyrosly z systemu zwiazków logiczno-semantycznych. In Language – culture – politics, ISSN 2450-3576. Chelm : Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, 2022, s. 83. ISBN 978-83-960460-6-2.
Ohlas:[3] 2023. RÉKA, Eszenyi. Humán fordító és gépi fordítás 8 leckében : Változások a 21. századi nyelvi közvetítő szerepében. Budapešť : ELTE, 2023 [cit. 2024-02-06], s. 97, 115. ISBN 978-963-489-4. Dostupný na internete <https://www.eltereader.hu/media/2023/12/Eszenyi-Reka_Human-fordito-es-gepi-forditas_web_jav.pdf>
Oblasť výskumu:020