Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Šofranková Beáta (25%)
Autor:Onuferová Erika (25%)
Autor:Kiseľáková Dana (25%)
Autor:Čabinová Veronika (25%)
Názov:The assessment of the EU(28) member states innovation potential related to entrepreneurship: The influence of cross-border activity and R&D expenditure [print, elektronický dokument]
Zdroj:International journal of research in business studies and management [print]
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Hyderabad, (2020), s. 1-11
ISSN:2394-5923. - ISSN 23945931
URL:https://www.ijrbsm.org/papers/v7-i2/1.pdf