Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Šoltés Radovan (100%)
Názov:Lectio Divina and neuroscience: preliminary notes [print]
Zdroj:Spirituality Studies [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 6, č. 1. - Košice, (2020), s. 42-51
ISSN:1339-9578