Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Novotná Zuzana (50%)
Autor:Lizáková Ľubomíra (25%)
Autor:Obročníková Andrea (25%)
Názov:Klostrídiové infekcie v klinickej ošetrovateľskej praxi [elektronický dokument, print]
Zdroj:Zdravotnícke listy [print, elektronický dokument] : vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Trenčín, (2020), s. 60-65
ISSN:1339-3022. - ISSN 2644-4909
URL:https://zl.tnuni.sk/fileadmin/Archiv/2020/2020-8.c.1/ZL_2020_8_1_10_Novotna.pdf