Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Nguyen Trong Daniela (100%)
Názov:Vzťah religiozity a plodnosti v postindustriálnych krajinách [elektronický dokument]
Zdroj:Acta theologica et religionistica [elektronický dokument] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : e-journal graduand of GTF PU in Prešov
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2020), s. 101-106
ISSN:1338-7251
URL:https://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR%202020-1.pdf