Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Mikurčíková Lucia (100%)
Názov:Burrhus Frederic Skinner – jeden z významných predstaviteľov aplikovanej behaviorálnej analýzy [print]
Zdroj:Štúdie zo špeciálnej pedagogiky [print] : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2020), s. 89-101
ISSN:2585-7363
Ohlas:[3] ŽOLNOVÁ, Jarmila, KEČKÉŠOVÁ, Marta, VÍTKOVÁ, Marie et al. 2020. Prevýchova v teoretických koncepciách pedagogiky psychosociálne narušených a legislatı́ve. 1. vyd. Brno : MSD, 2020, 177 s. ISBN 978-80-7392-354-9.