Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Trellová Ivana (80%)
Autor:Hlebová Bibiána (20%)
Názov:Učenie mandov u detí s poruchami autistického spektra a inými vývinovými poruchami [print]
Zdroj:Štúdie zo špeciálnej pedagogiky [print] : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2020), s. 65-75
ISSN:2585-7363
Ohlas:[4] PROKOPOVÁ, Zuzana, BARTOŇOVÁ, Miroslava 2021. Rozvoj verbálního chování u dítěte s poruchou autistického spektra. In Štúdie zo špeciálnej pedagogiky : print, ISSN 2585-7363. Prešov, 2021, Roč. 10, č. 1, s. 9-22. Dostupný na internete <https://www.unipo.sk/public/media/26527/%C5%A0t%C3%BAdie%20zo%20%C5%A1peci%C3%A1lnej%20pedagogiky%202021,%20ro%C4%8D.%2010,%20%C4%8D.%201.pdf>