Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:187797
Kategória:EDI
Autor:Perný Lukáš (100%)
Názov:Provokácie nanajvýš užitočné a cenné [print]
Zdroj:Slovenské národné noviny [print] : týždenník Matice slovenskej
Lokácia:Roč. 35, č. 19. - Martin, (2020), s. 9-9
ISSN:0862-8823
Oblasť výskumu:020