Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AEC
Autor:Sláviková Zuzana (100%)
Názov:Hudobný zážitok ako východisko pre formovanie hudobného vkusu a hodnotovej orientácie [elektronický dokument] : Musical experience as a background for formation of musical taste and value orientation
Zdroj:Osvita i suspiľstvo [elektronický dokument] : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac : 5 : 5
Vydavateľské údaje:Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2020
Lokácia:s. 372-379
ISBN:978-83-66567-00-9
URL:http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/1_2020.pdf