Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Lukáčová Marta (100%)
Názov:Manažment diverzity – teoretický a analytický pohľad [elektronický dokument] : Diversity management – theoretical and analytical view
Zdroj:Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 7, č. 1. - Prešov, (2020), s. 14-27
ISSN:1339-5335
URL:http://www.dominanta.sk/Rok_2020_1.pdf
Ohlas:[4] JENČOVÁ, Sylvia, VAŠANIČOVÁ, Petra, ZAPLETAL, František et al. 2020. Finančné výpočty v praxi rozhodovacích jednotiek. 2. dopl. vyd. Prešov : Bookman, 2020, 131 s. ISBN 978-80-8165-401-5.