Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Kimáková Tatiana (75%)
Autor:Vargová Viola (4%)
Autor:Onačillová Eva (4%)
Autor:Cimboláková Iveta (4%)
Autor:Uher Ivan (4%)
Autor:Harich Peter (4%)
Autor:Schuster Jan (1%)
Autor:Poráčová Janka (4%)
Názov:Mercury accumulation in plants from contaminated arable lands in Eastern Slovakia [elektronický dokument]
Zdroj:Annals of Agricultural and Environmental Medicine [print]
Lokácia:Roč. 27, č. 1. - Lublin, (2020), s. 29-35
ISSN:1232-1966. - ISSN 1898-2263
Ohlas:[3] BELOVIČOVÁ, Mária, KAŇUCH, Ján, MATULA, Pavel. Obezita, diabetes mellitus, fibróza pečene a ich vzájomné interakcie. In Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Varšava, 2020, s. 41-46. ISBN 978-83-958245-0-0.