Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Dzurov Vargová Tünde (35%)
Autor:Švedová Milena (30%)
Autor:Onuferová Erika (35%)
Názov:Systém manažérstva kvality ako prostriedok zvýšenia výkonnosti vybraných cestovných kancelárií z pohľadu poskytovania kvalitných služieb [print]
Zdroj:Journal of Tourism, Hospitality and Commerce [print] : vědecko-odborný recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 11, č. 1. - Brno, (2020), s. 17-31
ISSN:1804-3836
Ohlas:[4] SLOBODOVÁ, Zuzana, MITRÍKOVÁ, Jana. Parciálny náhľad na udržateľnosť a odpadové hospodárstvo cez percepciu nelegálnych skládok. In Mladá veda : Young science. Prešov, 2020, Roč. 8, č. 1, s. 24-36. Dostupný na internete <http://www.mladaveda.sk/casopisy/2020/01/01_2020_03.pdf>