Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:177921
Kategória:GII
Autor:Žeňuch Vavrinec (100%)
Názov:Medzinárodná vedecká konferencia Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku [print] : Prešov, 5. – 6. december 2019
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 10, č. 2. - Prešov, (2019), s. 303-304
ISSN:1338-4341