Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:177914
Kategória:GII
Autor:Žeňuch Vavrinec (100%)
Názov:Vedecká konferencia Pramene k cirkevným dejinám Slovenska (konfesionálne pomery – historické pramene – osobnosti) [print] : Prešov, 11. december
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 10, č. 2. - Prešov, (2019), s. 304-305
ISSN:1338-4341