Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:173391
Kategória:AFH
Autor:Andraščíková Ľudmila (60%)
Autor:Ševčovičová Andrea (40%)
Názov:Vzťah parodontitídy a kardiovaskulárnych ochorení [elektronický dokument]
Zdroj:Nové trendy v ošetrovateľstve VI [elektronický dokument] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
Vydavateľské údaje:Trnava : Katedra ošetrovateľstva, 2019
Lokácia:s. 16-18
ISBN:978-80-568-0392-9