Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Antonyová Anna (100%)
Názov:Economic and environmental dimensions in sustainable tourism [elektronický dokument]
Zdroj:Modelovanie environmentálneho manažérstva & ekonomická aktivita turizmu v európskom priestore [elektronický dokument] : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č 1/0470/18 a medzinárodného výskumného projektu No. 4596-6-17/19
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019
Lokácia:s. 6-11
ISBN:978-80-555-2367-5