Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:163993
Kategória:EDI
Autor:Žeňuch Vavrinec (100%)
Názov:Žeňuch, Peter – Beľakova, Elena V. – Najdenova, Desislava – Zubko, Peter – Marinčák, Šimon. Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16. – 17. storočia/Užgorodskij rukopisnyj Psevdozonar. Pravila monašeskoj i svetskoj žizni rubeža XVI. – XVII. vv. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, Vydavateľstvo SAV; Moskva : Institut rossijskoj istorii RAN; Sofia : Kirilo-Metodievski naučen centăr BAN; Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2018. 448 s. Monumenta Byzantino- Slavica et Latina Slovaciae, V. ISBN SK 978-80-224-1702-0; RU 978-5-8055-0346-8; BG 978-954-9787-38-2 [print]
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 10, č. 1. - Prešov, (2019), s. 240-242
ISSN:1338-4341