Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:148725
Kategória:AAB
Autor:Barančíková Gabriela (20%)
Autor:Gömöryová Erika (10%)
Autor:Tobiašová Erika (10%)
Autor:Makovníková Jarmila (10%)
Autor:Koco Štefan (10%)
Autor:Halas Ján (10%)
Autor:Skalský Rastislav (10%)
Autor:Tarasovičová Zuzana (10%)
Autor:Takáč Jozef (10%)
Názov:Pôdny organický uhlík a jeho odozva na využívanie krajiny Slovenska [print]
Vydavateľské údaje:Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2019
Rozsah:105 s.
ISBN:978-80-8163-029-3
Oblasť výskumu:190
Oblasť výskumu:092