Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:142234
Kategória:AFD
Autor:Andraščíková Ľudmila (50%)
Autor:Kovaľ Alexander (50%)
Názov:Nové trendy v zubnej a dentálnohygienickej praxi [print]
Zdroj:Medziodborová spolupráca v otázkach ústneho zdravia [print]
Vydavateľské údaje:Rožňava : Detašované pracovisko bl. Sáry Salkaházi, Rožňava, 2019
Lokácia:s. 5-17
ISBN:978-80-8132-200-6