Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:135958
Kategória:ADF
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Subjektívna spokojnosť dievčat s prípravou na povolanie v školách pri reedukačných centrách na Slovensku a v mládežníckych výchovných centrách v Poľsku [print]
Zdroj:Štúdie zo špeciálnej pedagogiky [print] : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 8, č. 1. - Prešov, (2019), s. 114-123
ISSN:2585-7363