Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:135933
Kategória:ADF
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Vnímanie sociálnej opory žiakmi v stredných odborných školách pri reedukačných centrách [elektronický dokument]
Zdroj:Prohuman [elektronický dokument] : vedecko-odborný interdisciplinárny recenzovaný časopis, zameraný na oblasť spoločenských, sociálnych a humanitných vied : vedecko-odborný internetový časopis
Lokácia:č. 1. - Bratislava, (2019), s. 1-9
ISSN:1338-1415
URL:https://www.prohuman.sk/pedagogika/vnimanie-socialnej-opory-ziakmi-v-strednych-odbornych-skolach-pri-reedukacnych-centrach