Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:108689
Kategória:ACD
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Osoba s poruchou správania [print]
Zdroj:Špeciálna pedagogika pre pomáhajúce profesie [print] : 2 : 2
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018
Lokácia:s. 144-168 [1,62 AH]
ISBN:978-80-555-2171-8
Ohlas:[3] MIKURČÍKOVÁ, Lucia 2020. Hra na dobré správanie: behaviorálny prístup v znižovaní problémového správania v podmienkach školských tried. In Tetyana Nestorenko, Renáta Bernátová, Jozef Liba, Tamara Makarenko, Tadeusz Pokusa: Osvita i suspiľstvo : elektronický dokument. 1. vyd. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2020, s. 51-57. ISBN 978-83-66567-00-9. Dostupný na internete <http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/1_2020.pdf>
Ohlas:[4] ORIEŠČIKOVÁ, Helena 2020. Poruchy správania u detí v predškolskom veku. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : print, ISSN 1336-2232. Ružomberok, 2020, Roč. 19, č. 2, s. 65-75.