Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:104979
Kategória:AFD
Autor:Andraščíková Ľudmila (100%)
Názov:Význam orálneho mikrobiómu pri zabezpečení celkového zdravia človeka [elektronický dokument]
Zdroj:Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej konferencie
Vydavateľské údaje:Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018
Lokácia:s. 184-190
ISBN:978-80-561-0597-9
Ohlas:[3] KOVAĽ, Alexander, KOVAĽOVÁ, Eva, KLAMÁROVÁ, Tatiana et al. 2020. Tissue changes of the periodontium in a periodontal patient as a result of orthodontic treatment. In Biomedical Journal of Scientific & Technical Research : elektronický dokument, ISSN 2574-1241. New York, 2020, Roč. 28, č. 5, s. 21938-21943. Dostupný na internete <https://biomedres.us/fulltexts/BJSTR.MS.ID.004708.php>