Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:104967
Kategória:AFH
Autor:Andraščíková Ľudmila (55%)
Autor:Ševčovičová Andrea (45%)
Názov:Význam ústnej hygieny u hospitalizovaných pacientov [elektronický dokument]
Zdroj:Nové trendy v ošetrovateľstve V. [elektronický dokument] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
Vydavateľské údaje:Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018
Lokácia:s. 7-9
ISBN:978-80-568-0151-2
URL:http://konferenciefzsp.truni.sk/sites/default/files/konferencie/katedry/ose/zbornik_trnava_2018.pdf