Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:104960
Kategória:BDF
Autor:Andraščíková Ľudmila (100%)
Názov:Vzťah vybraných systémových ochorení a parodontitídy [print]
Zdroj:Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 16, č. 5. - Bratislava, (2018), s. 25-27
ISSN:1336-183X. - ISSN 1339-5920