Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2018031610312056
Kategória:AAB
Autor:Žiaková Eva (20%)
Autor:Tóthová Lucia (20%)
Autor:Šiňanská Katarína (20%)
Autor:Žiaková Tatiana (20%)
Autor:Kočišová Agnesa (10%)
Autor:Sabolová Fabianová Antónia (10%)
Názov:Výsledky vedeckého výskumu ako inšpirácia pre vznik a rozvoj socioonkológie na Slovensku [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017
Rozsah:106 s.
ISBN:978-80-8152-576-6
URL:https://unibook.upjs.sk/img/cms/2017/ff/vedecky-vyskum-socioonkologia-web.pdf