Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:PU.Prešov.2018031211003805
Kategória:AAB
Autor:Perný Lukáš (100%)
Názov:Kultúrna revolúcia Laca Novomeského : Ladislav Novomeský o kultúre, umení a politike
Vydavateľské údaje:Bratislava : Spoločnosť Ladislava Novomeského, 2017
Rozsah:138 s.
ISBN:978-80-972558-0-0
Ohlas:[1] BUREŠ, Jan 2018. The idealization of the Soviet regime in post-war Czechoslovakia. In Analele Universitatii din Craiova : seria istorie, ISSN 1224-5704. 2018, vol. 23, no. 1, s. 133-147.
Ohlas:[4] BLAHA, Ľuboš 2018. Antiglobalista. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 323, 452. ISBN 978-80-244-1628-3.
Ohlas:[8] JANÍK, Pavol 2019 [cit. 2019-11-15]. Pavol Janík: Živý odkaz Laca Novomeského v diele Lukáša Perného. In DAV DVA [online] : kultúrno-politický magazín, ISSN 2453-9864. 2019 [cit. 2019-11-15]. Dostupný na internete <https://davdva.sk/pavol-janik-zivy-odkaz-laca-novomeskeho-v-diele-lukasa-perneho/>
Ohlas:[2] BUREŠ, Jan 2018. Image of the Soviet Union in the third Czechoslovak Republic (1945-1948) as a Pro-soviet policy instrument. In Politické vedy, ISSN 1335-2741. 2018, roč. 21, č. 3, s. 8-31.
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:040